Địa chỉ: Thôn Tân Lập
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Ngọc Thiện số 1

Thôn Tân Lập
c0ngocthien1ty@bacgiang.edu.vn